Article archive

First blog

11/01/2010 10:48
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.

Ang Alaga Kong Bayawak

11/01/2010 05:49
Mailing kwento: "Ang Alaga Kong Bayawak" Ako ay may alagang bayawak.  Kahit saan ako magpunta siya ay aking kasama.  Mahal na mahal ko siya at alam kong hindi niya ako iiwanan.  Sa eskwelahan ang bayawak ko ay ipinagbabawal subalit hindi ko parin siya inaalis sa pagkakapuupot sa...

Ang mailing kwento ng Dalawang Anghel

11/01/2010 05:02
May Dalawang Anghel na naglalakbay.  Sa kanilang paglalakbay sila ay ginabi at naghanap ng matutuluyan.  May nakita silang malaking bahay.  "Doon tayo!  Makiusap tayo baka tayo ay patuluyin nila!!!" sabi ng nakababatang anghel.  "tok.. tok.. tok.."  Bumukas ang pinto...
Items: 1 - 3 of 3