Ang Alaga Kong Bayawak

11/01/2010 05:49

Mailing kwento: "Ang Alaga Kong Bayawak"

Ako ay may alagang bayawak.  Kahit saan ako magpunta siya ay aking kasama.  Mahal na mahal ko siya at alam kong hindi niya ako iiwanan.  Sa eskwelahan ang bayawak ko ay ipinagbabawal subalit hindi ko parin siya inaalis sa pagkakapuupot sa aking leeg.  Wala ng magawa ang aking mga guro.  Isang araw may liham na ibinigay ang aming guro.   Nakasulat doon ang tungkol sa isang "field trip" para sa aming klase.  Bibisita kami sa malalaki at sikat na factory.  Sobra ang aking kaligayahan.  Pinaghandaan ko ang araw na iyon.

Marami kaming napasyalan at napuntahan.   Ang huli naming pupuntahan ang pinakagusto ko sa lahat... ang "Langit Cotton Factory."  Lahat kami ay pinapila.  Lahat ay isa-isang susuriin kung maaaring makapasok sa loob.  Ako ay lubos na umaasang papalaring makapasok.  Nung ako na ang nasa harapan ng guwardiya, tinignan niya ako at sinabing "Sorry, hindi ka namin mapapapasok!"  "Bakit Sir!"  ang mabilis kong tanong.  Ipinakita niya sa akin ang nakapaskil na sign board... "No Pets Allowed!"  "Kung gusto mong pumasok tanggalin mo ang bayawak sa leeg mo!" dagdag pa niya.  Nagsimula na akong umiyak...  "Ayoko!  HIndi ko kaya!"  Nagsimulang umandar ulit ang pila at ang iba ay nakapasok na.  Nagdesisyon ako...  Sa tagal naming magkapiling ng akng bayawak masyado na siyang dumikit sa aking balat.  Masakit man pilit ko siyang tinanggal sa aking leeg.  May mga balat na sumama sa kanya.  dumugo ang aking leeg at labis ang hapdi na aking naramdaman. 

Lumuluha ako.

Lumapit ang guwardiya.  "Bata, makakapasok ka na!"

 

"Sa ating buhay, marami tayong di maiwanan.  Alak, babae, sugal, droga, kasikatan, kapangyarihan at iba pang bisyo....  Ngunit ang mga yaon din ang hadlang upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos!"  Sa mailing kwento na ito, sana ay nakapulutan iyo ng aral.